ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซท์ของโรงเรียนภาษาอังกฤษดวงแก้ว 

โรงเรียนได้ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษมากว่า 20 ปี โดยแนวทางการสอน ได้ยึดวิธีการเรียนรู้ได้เองโดยธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักตำรา The New Road  วิธีการเรียนรู้ จะเน้นการถามตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
The New Road Book1-3

เรียนภาษาอย่างเจ้าของภาษา

 

1) ไม่ต้องแปล
2) ไม่ต้องท่องศัพท์
3) ไม่ต้องท่องประโยคคำพูด
4) ไม่ต้องเทียบอักษรอังกฤษเป็นอักษรไทย
5) ไม่ต้องหัดผสมตัวอักษร
6) ซึมซาบและพูดได้เองโดยธรรมชาติ
7) พูดได้ทันทีที่เริ่มเรียน
8) สร้างประโยคพูดและเขียนได้เอง
9) มีความรู้ไวยากรณ์ดีโดยไม่ต้องท่องจำหลัก
10) ไม่มีคำถามและข้อสงสัยใด ๆทั้งสิ้น (ถ้ายังมีคำถามและข้อสงสัยอยูแสดงว่ายังเรียนไม่ถูกหลักตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา)
DVD THE NEW ROAD 1-3
หนังสือภาษาอังกฤษอ่านเสริมทักษะเพิ่มเติม  คลิก
 
โรงเรียนภาษาอังกฤษดวงแก้ว
The New Road Book1-3
  หน้าแรก | หลักสูตร | ตารางเวลาเรียน | อัตราค่าสมัคร | ที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
วิธีเรียนภาษาอังกฤษ
ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการสอนภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษนั้นง่ายจริง ๆ
ทำไมต้อง ซีดี The New Road
ระเบียบการเรียนภาษาอังกฤษ
ถานที่ตั้งของโรงเรียน
โครงสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ตำราเรียนภาษาอังกฤษ

ทำให้ผู้เรียน พูดได้ไว เข้าใจไวยากรณ์ ไม่ต้องท่องศัพท์ ไม่ต้องท่องประโยคคำพูด ซึมซาบและพูดได้เองโดยธรรมชาติ
Copy Right Reserved 2010, Duong Kaew School, Updated on December 22, 2010

ทั้งหนังสือและดีวีีดีราคารวมกัน 1,200- บาท   ค่าจัดส่งฟรี กรณีสั่งเป็นชุด

ข้อมูลเพิ่มเติม