จุดมุ่งหมายของหนังสือ "The New Road"

        ตำรา เรียนภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในประเทศไทย เหมือนกับตำราเรียนทั่ว ๆ ไปในอังกฤษ อเมริกา และประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ เขียนเป็นประโยคบอกเล่า อาจจะมีประโยคคำถามบ้างแต่ก็น้อย เมื่อรูปหนังสือเป็นอย่างนี้ ครูที่สอน ก็ให้นักเรียนอ่านผ่าน ๆ ไป ซึ่งการกระทำดังนี้ โดยธรรมชาติแล้วจะไม่ช่วยให้นักเรียนจำได้ วิธีที่จะให้นักเรียนจำได้นั้น ก็ต้องให้นักเรียนอ่านแต่ละประโยคหลาย ๆ ครั้ง เมื่อนักเรียนอ่านได้คล่องดีแล้ว ผู้สอนก็ต้องตั้งเป็นประโยคคำถาม เพื่อให้นักเรียนตอบ เป็นการให้นักเรียนมีความจำในสิ่งที่ได้เรียนและเป็นการให้นักเรียนฝึกพูดไป ในตัว แต่เพราะหนังสือที่ใช้สอนนี้ ส่วนมากเป็นประโยคบอกเล่า จึงเป็นการยากสำหรับครูผู้สอนที่จะตั้งคำถามเพื่อที่จะถามให้นักเรียนตอบ

        คนไทยมีโอกาสที่จะพูดภาษาอังกฤษน้อยมาก โดยเฉพาะแถบต่างจังหวัดแล้วแทบจะไม่มีโอกาสเลย และเพราะคนไทยไม่ค่อยมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษ การที่เอาหนังสือให้อ่านผ่าน ๆ ไป จะไม่ช่วยให้ผู้เรียนพูดภาษาอังกฤษได้เลย

        ผู้เขียนได้เขียนหนังสือ "The New Road" ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย ไม่ให้การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยสูญเปล่าเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ใน ปัจจุบัน คือเรียนหลาย ๆปีแล้วแต่ใช้การไม่ได้

        ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้น เพื่อให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้ ครูผู้สอนจะต้องตั้งคำถามให้นักเรียนตอบให้มากที่สุด ปัญหามีอยู่ว่าครูจะเอาอะไรมาถามและเพื่อให้ครูมีความคล่องตัวในการตั้ง ประโยคคำถามให้นักเรียนตอบ หนังสือ "The New Road" จึงเขียนขึ้นมาในรูปของถามตอบแทบจะทั้งสิ้น เป็นการแก้ปัญหาให้กับครูผู้สอนที่ไม่มีความคล่องตัวในการตั้งคำถามให้นัก เรียนตอบโดยสิ้นเชิง

 

  หน้าแรก | หลักสูตร | ตารางเวลาเรียน | อัตราค่าสมัคร | ที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด

 

โรงเรียนภาษาอังกฤษดวงแก้ว